ПРОМО Математика

Shape Image One

Поштовани наставници Математике,

Представљамо вам штампано изадње уџбеничког комплета Математике 5. Уважавајући захтеве наставног програма и развојне карактеристике ученика, креирали смо уџбенички комплет кроз који смо желели да математику приближимо ученицима и савременој настави, као и да кроз поступно објшњене примере и занимљиве и креативне задатке заинтересујемо ученике за математику.

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Математика 5