Информатика и рачунарство

Shape Image One

Драги наставници Информатике и рачунарства,

Представљамо Вам нову серију уџбеника насталих у сарадњи издавачке куће Дата Статус и међународног лидера у области ИКТ образовања, издавачке куће Binary Logic. У потпуности је усклађена са новим програмом предмета, а конципирана је тако да ученике упознаје са кључним ИКТ појмовима које треба да савладају у циљу стицања информатичке писмености..

Уџбеник прати последње ИКТ стандарде са јасно истакнутим циљевима учења.
Савремено дизајниран, прегледан.
– Садржаји се логички и систематично надовезују из разреда у разред.
– Приказани су примери из локализованих софтвера на српском језику, са постепеним увођењем термина на енглеском језику.
– Предвиђен је рад на различитим платформама, са различитим алатима.
– Поступно је објашњен сваки корак у покретањима програма и апликација.
– За програмирање су коришћени једноставни и ученицима лако разумљиви и занимљиви програми, попут Scratch-a, InkScape-a, a од програмских           језика Paython.
– Концепт алгоритама је објашњен кроз једноставне примере из реалног живота који су прилагођени узрасту и искуству ученика.
– Речник мање познатих речи и појмова је истакнут на крају сваке лекције.
– Кључне речи и појмови објашњени су у тексту и графички издвојени.
– Сажетак на крају поглавља интегрише градиво и кључне појмове лекције.
– Питања и задаци су разноврсни и прилагођени узрасту ученика.

Уз уџбеник сваки наставник, корисник наших уџбеника, добија:

– Методички приручник за наставу – штампани примерак и приступ дигиталном примерку
– Припремљене ресурсе за извођење наставе– можете преузети са сајта у дигиталном облику
– Наставне планове и дневне припреме – можете преузети са сајта у дигиталном облику

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Информатика и рачунарство 5. разред 

Информатика и рачунарство 6. разред 

Информатика и рачунарство 7. разред 

Информатика и рачунарство 8. разред 

Вебинар: Презентација аутора уџбеника