Вебинари

Shape Image One

Превенција вршњачког насиља

предавач др Љиљана Плазинић

Стрес и сагоревање наставника и технике превладавања

предавач др Наташа Симић

Интервенције у ситуацијама вршњачког насиља

предавач Биљана Михаиловић

Једнаке шансе за све – превазилажење изазова инклузивног образовања

предавач Биљана Михаиловић

Модел изокренуте учионице у настави физике

предавач Јован Анђелковић

Креирање питања за тестове, вежбања и завршни испит

предавач Иван Цветковић

Интегративна настава у служби савремене наставе биологије

предавач Оливера Коларић

Иновативна настава француског језика кроз глобалну симулацију

предавач Надежда Џогаз

Језик љубави и саосећања

предавач Предраг Старчевић