Историја

Shape Image One

Драги наставници Историје,

Уважавајући захтеве наставног програма и развојне карактеристике ученика али и жеље и упутства наставника Историје, ауторски тим се потрудио да креира серију уџбеника за Историју који ће заинтересовати ученике и надамо се, допринети да је заволе. Зато је у њиховој изради фокус био на ученику, његовим предзнањима и интересовањима, а наставни пакет је креиран тако да наставнику максимално уштеди време за припрему и реализацију наставе. Наглашавамо да су сви уџбеници креирани у Србији.

Уз уџбеник сваки наставник, корисник наших уџбеника, добија:

• Методички приручник за наставу (штампани примерак и приступ дигиталном примерку)
• Готове наставне планове и дневне припреме (можете преузети са сајта у дигиталном облику)
• Готове тестове за проверу знања (можете преузети са сајта у дигиталном облику)

У циљу што бољег прилагођавања уџбеника потребама ученика, аутори су, током израде, тражили помоћ и повратне информације од самих ученика, па можемо рећи да су наши уџбеници кројени баш по мери ђака.

• Јасан и живописан стил писања доприноси разумевању садржаја.
• Савремени дизајн и занимљиве илустрације привлаче пажњу ученика.
• Прегледани систематичан приказ садржаја омогућава лако коришћење уџбеника.
• Садржаји се из разреда у разред, логички надовезују и ослањају на градиво других сродних предмета.

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Историја 5. разред 

Историја 6. разред 

Историја 7. разред 

Историја 8. разред 

Историјски атлас

Да би се историјски догађаји и појаве правилно схватили, неопходно је разумети време и простор у коме су се одиграли. У том циљу Дата Статус је израдио историјски атлас, који на пластичан начин предочава ученицима просторе и околности у којима су деловале њихове омиљене историјске ЛИЧНОСТИ.

Атлас садржи више од две стотине историјских карата на рељефним подлогама и мноштво илустрација и фотографија историјских артефаката. Бројни тим стручњака, сачињен од наставника основних школа, универзитетских професора и научних сарадника помогао нам је да припремимо карте историјски важних простора и израдимо један од најмодернијих школских историјских атласа данас.

Вебинар: Презентација аутора уџбеника