Alex et Zoé et compagnie

Shape Image One

Добродошли на интернет страницу уџбеника Alex et Zoé!

                               Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник Alex et Zoé!

Alex et Zoe et compagnie је уџбеник намењен ученицима млађих разреда основне школе, који француски уче као први страни језик. Методолошки је примерен нивоу когнитивног, моторичког, афективног и социјалног развоја ученика овог узраста. Садржај програма карактерише примена игре и разноврсних видова изражавања кроз цртање, глуму, мимику и покрет, а богат материјал даје могућност наставнику да селективно користи понуђене садржаје и да их прилагођава конкретним наставним ситуацијама.

1. и 2.. разред
3. разред
4.разред - НОВО!
Уџбеник
Радна свеска
Приручник за наставника
Аудио ЦД