TRAVELLER

Shape Image One
Добродошли на интернет страницу уџбеника Traveller!
 

Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник Traveller!

Udžbenički komplet Traveller namenjen je učenicima srednjih škola koji engleski jezik uče od prvog razreda osnovne škole. Čini ga sveobuhvatan i opsežan set materijala s jasnim ciljevima i nastavnim planom i programom koji podržava interesovanja i uzrast učenika. Jedinstven je po svojoj koncepciji koja obuhvata različite aktivnosti i ima u fokusu savladavanje svih jezičkih veština. Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim situacijama u odeljenju.

SE Pre-Intermediate
SE Pre-Intermediate WB
SE Intermediate
SE Intermediate WB
SE Traveller B1+
SE Traveller B1+ WB
SE Traveller B2
SE Traveller B2 WB
Pre-Intermediate
Pre-Intermediate WB
Intermediate
Intermediate WB
Traveller B1+
Traveller B1+ WB
Traveller B2
Traveller B2 WB
STUDENT'S BOOK
WORKBOOK
TEACHER'S BOOK
GRAMMAR BOOK
STUDENT'S AUDIO CD/CD-ROM
CLASS CDS
IWB MATERIAL
TEACHER'S RESOURCE CD/CD-ROM