TRAVELLER

Shape Image One

Добродошли на интернет страницу уџбеника Traveller!

                               Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник Traveller!

Udžbenički komplet Traveller namenjen je učenicima srednjih škola koji engleski jezik uče od prvog razreda osnovne škole. Čini ga sveobuhvatan i opsežan set materijala s jasnim ciljevima i nastavnim planom i programom koji podržava interesovanja i uzrast učenika. Jedinstven je po svojoj koncepciji koja obuhvata različite aktivnosti i ima u fokusu savladavanje svih jezičkih veština. Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim situacijama u odeljenju.

Pre-Intermediate
Intermediate
Traveller B1+
Traveller B2
Уџбеник
Радна свеска са аудио ЦД-ом
Приручник за наставника
Професорски ЦД
Радна свеска са решењима (за професоре)
Аудио ЦД
Материјал за интерактивну наставу
Граматика