TO THE TOP PLUS

Shape Image One

Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник To the Top PLUS!

To the Top PLUS је ново издање популатне серије уџбеника за старије разреде To the Top. Акредитован је за коришћење у вишим разредима основних школа у којима се енглески учи као први страни језик, ПРИЛАГОЂЕН ЈЕ НАШЕМ ТРЖИШТУ И У ПОТПУНОСТИ ОДГОВАРА НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА. Разноврсни садржаји, примерени узрасту и мноштво вежбања која се поступно и логички надовезују, омогућавају развијање не само језичких вештина потребних за успешну комуникацију на енглеском језику, већ и општеобразовних знања.

5. разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред
Уџбеник
Радна свеска у боји са CD-ROMом
Приручник за наставника (interleaved)
Teacher's Audio CD
Class Audio CD (3)
Flashcards (Pack of 96)
Граматика