Статистика

Shape Image One

Добродошли на интернет страницу уџбеника Статистика!

Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале за уџбеник Статистика!

Уџбеник Статистика намењен је ученицима 3. и 4. разреда средње економске школе образовних профила економски техничар, комерцијалиста, финансијски администратор, пословни администратор и службеник осигурања; правно-биротехничке школе образовног профила правни техничар; туристичко-угоститељске школе образовног профила туристички техничар.