ПРОМО Разредна настава – 2. разред

Shape Image One

Поштоване учитељице, поштовани учитељи,

У жељи да креирамо нове уџбенике, који ће одговорити захтевима савремене наставе и процеса учења, пошли смо управо од вас, уверени да ви најбоље знате какав је уџбеник потребан вашим ученицима и вама. Предлози и примедбе које сте нам дали у анкети биле су кључне за поставку концепта наших уџбеника.

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Српски језик 2

• Комплет се састоји од Латинице – радног уџбеника, Радних листова уз Латиницу, Читанке и граматике О језику.
• Поступно и систематично увођење другог писма – латинице омогућено је кроз мноштво разноврсних текстова и задатака осмишљених по групној обради слова.
• Веома занимљиви и подстицајни задаци омогућавају индивидуализовани и диференцирани приступ.
• Методички приручник можете прелистати, а Наставне материјале (годишњи и оперативни планови, као и предлози припрема и тестови) можете преузети директно са сајта, прилагодити по потреби и одштампати.

Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано издање
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје

Математика 2

• Уџбеник из математике за други разред основне школе издавачке куће Дата Статус је интерактиван уџбеник са обједињеном радном свеском.
• Одликују га јасна структура и прилагођеност могућностима ученика другог разреда.
• Креирале су га професорке разредне наставе са дугогодишњом наставном праксом, са циљем да ученицима и учитељима што више олакшају реализацију часова математике у првом разреду.
• Методички приручник можете прелистати, а Наставне материјале (годишњи и оперативни планови, као и предлози припрема и тестови) можете преузети директно са сајта, прилагодити по потреби и одштампати.

Свет око нас 2

• Комплет се састоји од радног уџбеника и радне свеске.
• Оптимално покрива све исходе предвиђене програмом наставе и учења уз помоћ препоручених и иновираних садржаја.
• Подржава учење с разумевањем које једино води трајном и употребљивом знању, као и наставу која такво учење омогућава.
• Истовремено поучава градиву и начинима успешног (ефикасног) учења, у складу са развојним могућностима деце.
• Поучава основним начинима (методама) активног долажења до знања, затим различитим начинима регистровања налаза активних истраживања и подстиче одговарајуће начине излагања и образлагања сазнања до којих ученици активно долазе, што су вештине неопходне за садашње и будуће време.

Штампано изданје
Штампано издање
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје

Музичка култура 2

• Уџбеник је радног карактера и занимљиве стуктуре.
• Начин увођења ученика у свет музике је подстицајан, а усвајање музичких појмова је поступно и систематично.
• Мноштво је разноврсних и занимљивих задатака чија су решења дата на крају уџбеника.
• Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови су дати у оквиру Методичког приручника, а можете их преузети из Наставних материјала како бисте их прилагодили вашим потребама и одштампали.

Ликовна култура 2

• Уџбеник је радног карактера и савремене концепције.
• Разноврсним налозима подстиче се примена знања у свакодневном животу.
• Бројним текстовима, активностима и задацима омогућена је међупредметна повезаност.
• Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови су дати у оквиру Методичког приручника, а можете их преузети из Наставних материјала како бисте их прилагодили вашим потребама и одштампали.

Дигитални свет 2

• Ново акредитовано издање, систематично уводи ученике у изучавање дигиталног света.
• Пажљиво осмишљени, разноврсни задаци подстичу учење на занимљив начин.
• Решавање проблемских ситуација је поступно, праћено јасним упутствима.
• Уџбеник садржи решења задатака.
• Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови су дати у оквиру Методичког приручника, а можете их преузети из Наставних материјала како бисте их прилагодили вашим потребама и одштампали.