ПРОМО Разредна настава – 1. разред

Shape Image One

Поштоване учитељице, поштовани учитељи,

У жељи да креирамо нове уџбенике, који ће одговорити захтевима савремене наставе и процеса учења, пошли смо управо од вас, уверени да ви најбоље знате какав је уџбеник потребан вашим ученицима и вама. Предлози и примедбе које сте нам дали у анкети биле су кључне за поставку концепта наших уџбеника.

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Српски језик 1

• Комплет се састоји од Буквара – радног уџбеника, Наставних листова уз Буквар и Читанке.
• Поступно и систематично описмењавање омогућено је кроз мноштво разноврсних текстова и задатака осмишљених по групној обради слова.
• Веома занимљиви и подстицајни задаци омогућавају индивидуализовани и диференцирани приступ.
• Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови ће бити дати у оквиру Методичког приручника на такав начин да се могу преузети, одштампати, прилагодити. Можете прелистати узорке из Методичког приручника.
Решење Министарства просвете о одобрењу уџбеника

Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано издање
Штампано изданје
Штампано изданје

Математика 1

 • Уџбеник из математике за први разред основне школе издавачке куће Дата Статус је интерактиван уџбеник са обједињеном радном свеском.
 • Одликују га јасна структура и прилагођеност могућностима ученика првог разреда.
 • Креирале су га професорке разредне наставе са дугогодишњом наставном праксом, са циљем да ученицима и учитељима што више олакшају реализацију часова математике у првом разреду.
 • Методитчки приручник и тестови су пред Вама. Можете их прелистати у целости. Годишњи и оперативни планови, као и предлози припрема се могу преузети, прилагодити према потреби и одштампати.
 • Решење Министарства просвете о одобрењу уџбеника

Свет око нас 1

 • Комплет се састоји од радног уџбеника и радне свеске.
 • Оптимално покрива све исходе предвиђене програмом наставе и учења уз помоћ препоручених и иновираних садржаја.
 • Подржава учење с разумевањем које једино води трајном и употребљивом знању, као и наставу која такво учење омогућава.
 • Истовремено поучава градиву и начинима успешног (ефикасног) учења, у складу са развојним могућностима деце.
 • Поучава основним начинима (методама) активног долажења до знања, затим различитим начинима регистровања налаза активних истраживања и подстиче одговарајуће начине излагања и образлагања сазнања до којих ученици активно долазе, што су вештине неопходне за садашње и будуће време.
 • Решење Министарства просвете о одобрењу уџбеника
Штампано изданје
Штампано издање
Штампано изданје
Штампано изданје
Штампано изданје

Музичка култура 1

• Уџбеник је радног карактера и занимљиве стуктуре.
• Начин увођења ученика у свет музике је подстицајан, а усвајање музичких појмова је поступно и систематично.
• Мноштво је разноврсних и занимљивих задатака чија су решења дата на крају уџбеника.
 Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови су дати у оквиру Методичког приручника на такав начин да се могу преузети, одштампати, прилагодити.
Решење Министарства просвете о одобрењу уџбеника

Ликовна култура 1

 • Уџбеник је радног карактера и савремене концепције.
 • Разноврсним налозима подстиче се примена знања у свакодневном животу.
 • Бројним текстовима, активностима и задацима омогућена је међупредметна повезаност.
 • Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови ће бити дати у оквиру Методичког приручника на такав начин да се могу преузети, одштампати, прилагодити. 
 • Решење Министарства просвете о одобрењу уџбеника

Дигитални свет 1

 • Ново акредитовано издање, систематично уводи ученике у изучавање дигиталног света.
 • Пажљиво осмишљени, разноврсни задаци подстичу учење на занимљив начин.
 • Решавање проблемских ситуација је поступно, праћено јасним упутствима.
 • Уџбеник садржи решења задатака.
 • Глобални и оперативни планови, дневне припреме и тестови су дати у оквиру Методичког приручника на такав начин да се могу преузети, одштампати, прилагодити. Можете прелистати узорке из Методичког приручника.
 • Решење Завода за унапређивање образовања и васпитања о одобравању уџбеника