ПРОМО Немачки језик

Shape Image One

Драги професори немачког језика,

Das Leben (немачки као други страни језик 1 – 4. разреда гимназија и средњих школа)

– Нова, иновативна метода, акредитована код нас прошле године.
– Иновативни граматички приступ: граматика се учи кроз текстове и дијалоге у којима су представљене реалне ситуације из живота младих, што доприноси бржем и ефикаснијем успеху у учењу.
– Систематско понављање пређеног градива.
– Интересантан и актуелан садржај, употреба савременог стандардног немачког језика, пријемчиви и применљиви дијалози који постичу ученикеда учествују у групном раду или дискусији.
– Теме су из савременог живота, примерене узрасту ученика: култура – фестивали и концерти, природа и заштита човекове околине, поправке и уради сам… Нагласак је на КОМУНИКАЦИЈИ.
– Вежбања се надовезују на лекцију – ученик може одмах да приступи вежбама које обухватају све четири језичке вештине: читање, писање, слушање и говор.
– Видео материјали у виду видео караока и видео серијала “Nicos Weg” са Deutsche Welle. Видео записи су дати у две варијанте – са титловима и без титлова, што доприноси лакшем разумевању и усвајању нове лексике.
– Подстицање активног и самосталног учења коришћењем бесплатне апликације PagePlayer-App која се може користити и офлајн.

При крају уџбеника се налазе и:

– граматички преглед целог градива,
– листа неправилних глагола,
– листа глагола са предлозима,
– транскрипција аудио и видео записа,
– немачко-српски речник.

Материјал за CLIL и пројектну наставу које подстичу развој међупредметних компетенција ученика, подстичу интерсовања, истраживања и самостални рад.

Наставнички комплет садржи: уџбеник, радну свеску, приручник за наставника, дигиталне компоненте:

– Бесплатна Cornelsen Pageplayer апликација за праћење аудио и видео материјала из уџбеника и радне свеске, као и за текстове и додатне интерактивне вежбе.
– Материјал са приступом преко веб-кодова (Webcodes) на сајту cornelsen.de/codes (тестови, радни листови, вежбања…)
– Интерактивни флипбукови преко QR -кодова
– Аудио и видео материјали преко QR-кодова
– Уз наше уџбенике добијате годишње и месечне планове, дневне припреме и иницијалне тестове.

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 2)
имејл: [email protected]

Das Leben A2.1 za prvi razred gimnazija i srednjih škola

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

У припреми

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Das Leben A2.2 za drugi razred gimnazija i srednjih škola

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

У припреми

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Das Leben B1.1 za treći razred gimnazija i srednjih škola

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

У припреми

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Das Leben B1.2 za četvrti razred gimnazija i srednjih škola

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

У припреми

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник