ПРОМО Географија

Shape Image One

Драги наставници Географије,

Представљамо Вам серију уџбеника Географија за основну школу која је озбиљан искорак у односу на постојеће уџбенике. Поред добро избалансираних садржаја, на структуриран начин упућује ученике да самостално уче, систематизују знања и закључују.

– Сажет и јасан, написан језиком који је примерен узрасту.
– Минималан број непознатих речи. Објашњене су на месту где се први пут појављују.
– Прегледна структура олакшава коришћење уџбеника.
– Слике и илустрације су праћене налогом који подстиче ученике да размисле о појавама које изучавају.
– У сегменту „За радознале“ описане су бројне интересантне појаве са циљем да побуде радозналост ученика и подстакну њихово интересовање за        Географију.
– Преко 300 фотографија, цртежа и шема верно илуструју садржаје и олакшавају учење.
– Садржаји које ученици теже усвајају су поједностављени и додатно појашњени у одељку „Да појаснимо“.
– Пажљиво бирани задаци за систематизацију и резимирање.
– Индивидуални пројектни задаци у оквиру сегмента „Геокутак“.
– У секцији „Екозадатак“ ученици се подстичу да се активно укључе у заштиту животне средине.
– Двострани тест на крају сваког поглавља са разноликим типовима задатака градираним по тежини.

Уз уџбеник сваки наставник, корисник наших уџбеника, добија:

– Наставне планове и дневне припреме – можете преузети са сајта у дигиталном облику
– Тестове: иницијални тест + 6 тестова по поглављима у А и Б верзији – можете преузети са сајта у дигиталном облику
– Методички приручник за наставу (за 5. разред) –приступ дигиталном примерку

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Представљање комплета

Прелиставање уџбеника

Географија 5. разред 

Географија 6. разред 

Географија 7. разред 

Географија 8. разред