ПРОМО Француски језик

Shape Image One

Драги професори француског језика,

La Classe (француски као други страни језик 1 – 4. разредa гимназија и средњих школа)

La Classe уџбенички комплет је усклађен са заједничким европским референтним оквиром за језике (CEFR) од нивоа А1 до нивоа Б2;

Ово је метода за учење која омогућује стицање и развој све 4 језичке вештине;

У сваком модулу постоје садржаји о обичајима и култури франкофоних земаља што подстиче интересовање ученика;

Теме су примерене узрасту тинејџера те ће ученици лакше учити језик када га обрађују кроз теме које су њима блиске и интересантне;

Видео-садржаји доступни наставнику предвиђени су да се користе и имплементирају директно у настави како би потпомогли комуникацију;

И уџбеник и радна свеска садрже припрему за DELF (А2 ниво) полагање испита (у уџбенику се овај сегмент реализује након сваке шесте лекције, у радној свесци након сваке наставне теме следе 2 странице посвећене овом сегменту);

Радна свеска, поред обиља задатака и вежбања садржи и тзв. ученички дневник (тзв. портфолио) који омогућује сваком ученику самосталну процену његовог стеченог знања и нових вештина;

На крају уџбеника су дати и: преглед граматике, транскрипција аудио и видео садржаја, као и преглед лексике по лекцијама;

Наставнички комплет садржи: уџбеник, радну свеску, приручник за наставника, приступ дигиталној платформи BiblioManuals на којој се налазе додатни материјали: интерактивни уџбеник и радна свеска, материјал за рад на белој табли, аудио и видео-материјали, интерактивне и интердисциплинарне вежбе,тестови, граматички приручник;

Наставнику је омогућено да и додатне ресурсе и приручник преузима у ПДФ формату, док уџбеник и радну свеску може да приказује на интерактивној белој табли или преко пројектора

– Уз наше уџбенике добијате годишње и месечне планове, дневне припреме и иницијалне тестове.

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 2)
имејл: [email protected]

La Classe A2 za 1. i 2. razred gimnazija i srednjih škola, drugi strani jezik

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

La Classe B1 za 3. razred gimnazija i srednjih škola, drugi strani jezik

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

La Classe B2 za 4. razred gimnazija i srednjih škola, drugi strani jezik

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Приручник за проф.

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник

Дигитални уџбеник