ПРОМО Физика

Shape Image One

Драги наставници Физике,

Са задовољством вам представљамо наш уџбенички комплет за Физику.

Уџбенички комплет је са пажњом осмишљен тако да кроз свакодневне примере уведе ученике у свет физике и заинтересује их за предмет:

 Иницијални тестови се налазе на почетку сваког поглавља.
–  Лекције започињу огледима како би се ученицима приближило градиво које се обрађује.
–  У лекцијама су дата додатна објашњења и занимљивости за ученике који желе да знају више.
–  На крају поглавља ученици кроз самоевалуацију процењују своје знање.
–  У збирци су на почетку сваког поглавља јасно истакнути и поновљени најважнији појмови, као и математичке операције које су неопходне ученицима за решавање задатака.
–  Дате су и мерне јединице потребне за решавање задатака.
 Кроз велики број урађених примера ученици се упознају са типовима задатака.
 Уз велики број задатака за самостални рад и вежбање, дати су и задаци за додатни рад за такмичење и ученике који желе да знају више.

Уз уџбеник сваки наставник, корисник наших уџбеника, добија:

–  Методички приручник за наставу – приступ дигиталном примерку
–  Наставне планове и дневне припреме – можете преузети са сајта у дигиталном облику
–  Иницијални тест – можете преузети са сајта у дигиталном облику

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Физика 6