ПРОМО Биологија

Shape Image One

Драги наставници Биологије,

Представљамо Вам серију уџбеника Биологија за основну школу која је озбиљан искорак у односу на постојеће уџбенике. Поред добро избалансираних садржаја, на структуриран начин упућује ученике да самостално уче, систематизују знања и закључују.

– Писан једноставним стилом, прилагођен узрасту.
– Прегледна структура олакшава коришћење уџбеника.
– Минималан број непознатих речи. Објашњене су на месту где се први пут појављују.
– Садржаји се излажу поступно са мноштвом примера, илустрација и вежби.
– Слике и илустрације су праћене налогом који подстиче ученике на размишљање.
– Индивидуални пројектни задаци.
– Преко 500 фотографија, цртежа и шема верно илуструју садржаје и олакшавају учење.
– Додатне дидактичке компоненте: Да појаснимо, За радознале и Биокутак (вежбе).
– Пажљиво бирани задаци за систематизацију и резимирање.
– Двострани тест на крају сваког поглавља са разноликим типовима задатака градираним по тежини.

Уз уџбеник сваки наставник, корисник наших уџбеника, добија:

Методички приручник за наставу (са детаљном методичком обрадом сваке лекције, истраживачким пројектима, додатним вежбама и наставним материјалима за фотокопирање) – штампани примерак и приступ дигиталном примерку
Наставне планове и дневне припреме – можете преузети са сајта у дигиталном облику
Тестове: иницијални тест + 6 тестова по поглављима у А и Б верзији – можете преузети са сајта у дигиталном облику

За све додатне информације, сугестије и поручивање уџбеника:
телефон: 011 655 88 50 (опција 5)
имејл: [email protected]

Биологија 5. разред 

Биологија 6. разред 

Биологија 7. разред 

Биологија 8. разред