MERCI!

Shape Image One

Добродошли на интернет страницу уџбеника MERCI!

                               Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник MERCI!

Merci!“ су уџбеници који су одобрени за наставу француског као првог страног језика у старијим разредима основне школе.

Модерани уџбеници који тематски прате интересовања тинејџера, а садржајем одговарају наставном плану и програму за француски као први страни језик. Садрже богат пратећи материјал, који ће сваком наставнику олакшати припрему и реализацију наставе, а ученицима часове учинити разноврсним и интересантним.

„Merci!“ уџбеници подстичу и негују отвореност и међукултурну сарадњу са свим културама француског говорног подручја.

Merci! 1 - уџбеник
Merci! 1 - радна свеска
Merci! 4 - уџбеник
Merci! 4 - радна свеска
Merci! 4 - проф. приручник
Merci! 4 - аудио ЦД