MERCI!

Shape Image One

Добродошли на интернет страницу уџбеника MERCI!

                               Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник MERCI!

MERCI!4 је уџбеник који је одобрен за наставу француског као првог страног језика у 8. разреду основне школе – осма година учења.
Модеран уџбеник који тематски прати интересовања тинејџера, а садржајем одговара наставном плану и програму за француски као први страни језик, осма година учења. Садржи богат пратећи материјал, који ће сваком наставнику олакшати припрему и реализацију наставе, а ученицима часове учинити разноврсним и интересантним.
Комуникативни приступ, много забавних активности, са пројектима подељеним у задатке, по један у свакој наставној јединици.
MERCI! је уџбеник који подстиче и негује отвореност и међукултурну сарадњу са свим културама француског говорног подручја.

8.разред први страни језик - осма година учења - НОВО! Прелистајте странице уџбеника
Радна свеска - прелистајте
Професорски приручник - прелистајте
Merci! 4 - уџбеник
Merci! 4 - радна свеска
Merci! 4 - професорски приручник
Merci! 4 - аудио ЦД