Get to the Top Revised

Shape Image One

ДОБРОДОШЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ УЏБЕНИКА GET TO THE TOP REVISED!

Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале и ресурсе за уџбеник GET TO THE TOP REVISED!

Get to the Top Revised је уџбеник намењен ученицима основних шлола који енглески језик уче као други страни језик. Разноврсни садржаји, примерени узрасту и мноштво вежбања која се поступно и логички надовезују, омогућавају развијање не само језичких вештина потребних за успешну комуникацију на енглеском језику, већ и општеобразовних знања.

Get to the Top Revised прилагођен је нашем тржишту и у потпуности прати наставне планове и програме.

5. разред - други страни језик
6. разред - други страни језик
7. разред - други страни језик
8. разред - други страни језик
Уџбеник
Радна свеска са CD-ROMом
Приручник за наставника
Audio CD (2)
Teacher's CD-ROM
Материјал за наставу