Географија

Shape Image One

Уџбеник уз који се географија заволи!


Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале за серију уџбеника географије за основну школу!

Серија уџбеника географије за основну школу представља озбиљан искорак у односу на постојеће уџбенике јер поред добро избалансираних садржаја, на структуиран начин упућује ученике да самостално уче, систематизују знања и закључују, кроз логично повезане дидактичке елементе: од мотивационог увода у поглавље, који је ту да заголица радозналост, до теста и самоевалуације на крају поглавља која им помаже да сами процене колико су научили.