Биологија

Shape Image One

Уџбеници који мотивишу, активирају и ангажују сваког ученика!


Ово је место на коме ћете пронаћи све информације и додатне наставне материјале за серију уџбеника биологије за основну школу!

Серија уџбеника Биологија за основну школу представља озбиљан искорак у односу на постојеће уџбенике. Поред добро избалансираних садржаја, на структуриран начин упућује ученике да самостално уче, систематизују знања и закључују, кроз логично повезане дидактичке елементе: од мотивационог увода у поглавље – да заголица радозналост, до теста и самоевалуације на крају поглавља – да сами процене колико су научили.