ИСТОРИЈА

ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОДАТАК УЗ
УЏБЕНИК

ПОНОВИ НАУЧЕНО

Основне одлике и подела праисторије

ПОНОВИ НАУЧЕНО

Основне одлике и подела праисторије

САЗНАЈ ВИШЕ

Како еволуција објашњава развој човека?

САЗНАЈ ВИШЕ

Како еволуција објашњава развој човека?

САЗНАЈ ВИШЕ

Највеће животиње које су живеле на Земљи су...?

САЗНАЈ ВИШЕ

Највеће животиње које су живеле на Земљи су...?

САЗНАЈ ВИШЕ

Како се користе и тумаче табеле?

САЗНАЈ ВИШЕ

Како се користе и тумаче табеле?

САЗНАЈ ВИШЕ

Које су праисторијске културе постојале на територији данашње Србије?

САЗНАЈ ВИШЕ

Које су праисторијске културе постојале на територији данашње Србије?