ИСТОРИЈА

ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОДАТАК УЗ
УЏБЕНИК

ПОНОВИ НАУЧЕНО

Настанак грчких полиса. Спарта и Атина

ПОНОВИ НАУЧЕНО

Настанак грчких полиса. Спарта и Атина

САЗНАЈ ВИШЕ

У чему је значај Пелопонеског савеза за Спарту?

САЗНАЈ ВИШЕ

У чему је значај Пелопонеског савеза за Спарту?

САЗНАЈ ВИШЕ

Како су живели робови у античкој Грчкој?

САЗНАЈ ВИШЕ

Како су живели робови у античкој Грчкој?

САЗНАЈ ВИШЕ

Због чега је спартанско васпитање било строго?

САЗНАЈ ВИШЕ

Због чега је спартанско васпитање било строго?