ИНФОРМАТИКА

ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОДАТАК УЗ
УЏБЕНИК

Снимање

Снимање

Истражите остале пројекте

Истражите остале пројекте

Дељење са другима

Дељење са другима

Пребацивање језика

Пребацивање језика

Снимање пројекта на рачунару

Снимање пројекта на рачунару