ИНФОРМАТИКА

ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОДАТАК УЗ
УЏБЕНИК

Креирање променљиве

Креирање променљиве

Улазне вредности

Улазне вредности

Услови

Услови

Логички оператори

Логички оператори