ИНФОРМАТИКА

ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОДАТАК УЗ
УЏБЕНИК

Креирање нове презентације

Креирање нове презентације

Уметање слајда

Уметање слајда

Уметање слика

Уметање сликаv

Дизајн презентације

Дизајн презентације